Onafhankelijke en professionele afhandeling van klachten, geschillen en conflicten

Mediation via Future Zorg

Langhenkel-Talenter academie, beschikt over een grote groep gecertificeerde (zowel ADR als MfN) en gespecialiseerde mediators en beleidsbemiddelaars. Zij kunnen op afroep worden ingezet om conflicten op te lossen, klachten te behandelen en processen te begeleiden. Al onze mediators en beleidsbemiddelaars hebben ruime ervaring opgedaan in de wereld van de conflictoplossing zowel binnen de gezondheidszorg, bedrijfsleven en overheid.

 • Iedere zorgverlener/instelling krijgt te maken met conflicten, dat is een zekerheid;
 • Iedereen vindt het lastig om met conflicten om te gaan;
 • Verschillen in organisaties zijn goed;
 • Verschillen managen is lastig;
 • Goed gemanagede verschillen maken een organisatie/klant- /werkrelatie sterker en meer gericht op vernieuwing en resultaat;
 • Een voortdurend onderhuids conflict gaat ten koste van creativiteit en productiviteit
 • Geëscaleerde conflicten leiden tot ziekte- en conflictverzuim, ondermijnend gedrag of bedreiging;
 • Voor iedere zorgverlener/instelling geldt de wettelijke verplichting een voorziening voor klachtafhandeling te hebben.

Effectieve en laagdrempelige klachten- en geschillenafhandeling

Sinds 1 januari 2016 geldt binnen de zorg de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). De WKKGZ geldt voor alle zorgaanbieders. Wie dat zijn? Denk hierbij aan GGZ-instellingen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen, fysiotherapeuten, bedrijfs- en verzekeringsartsen, etc. etc. De wet regelt wat er moet gebeuren als cliënten/patiënten klachten hebben over de zorg. Iedere zorgaanbieder dient aangesloten te zijn bij een door de Minister erkende klacht- en geschilleninstantie. De klacht- en geschilleninstantie heeft in eerste aanleg tot taak te kijken of een bevredigende oplossing tussen klager en zorgaanbieder kan worden bereikt. Daarmee schrijft de wet voor dat de afhandeling van de klacht en/of het geschil in eerste instantie gericht dient te zijn op het bereiken van een gezamenlijk gedragen oplossing, oftewel mediation. Mediation is gericht op conflicthantering en de-escalatie zodat partijen gezamenlijk vanuit ieders gerechtvaardigd belang kunnen zoeken naar een aanvaardbare oplossing of afdoening van de klacht of het geschil. Komen partijen er samen niet uit dan kan worden overgegaan op een andere procedure om tot een finale geschilbeslechting te komen nml. bindend advies. De wet schrijft daarmee voor dat de geschilleninstantie bevoegd is om bij wege van bindend advies een uitspraak te doen over de klacht en/of het geschil. De combinatie van mediation en bindend advies is binnen de wereld van mediation een bekende vorm van geschiloplossing en is een bewezen alternatief op het doorlopen van een kostbare en tijdrovende juridische procedure.

De inzet van een onafhankelijke, neutrale, door het ADR-erkende, DLG-register mediator kent natuurlijk voor- en nadelen. De ons bekende zetten we even op een rij.

VOORDELEN

 • Geen onnodige belasting van eigen medewerkers
 • Gegarandeerde onafhankelijke neutrale afdoening van klachten en/of geschillen
 • De onafhankelijk, neutrale DLG-registermediator weet weerstanden vroegtijdig te onderkennen zodat een proces van de-escalatie ontstaat en er geen onnodige dure juridische procedures ontstaan
 • De onafhankelijke DLG-registermediator zorgt met zijn kennis en ervaring voor een kwaliteitsimpuls bij de zorginstelling
 • De DLG-registermediator zorgt voor een persoonlijke benadering waarin alle partijen zich gezien, gehoord en begrepen voelen
 • De inzet van een DLG-registermediator garandeert de zorgverlener/instelling dat de afhandeling van klachten en/of geschillen zorgvuldig, professioneel, adequaat en tijdig plaatsvindt
 • Door de onafhankelijke afdoening van de klacht en/of het geschil door de DLG-registermediator ontstaat voor de zorgaanbieder/instelling de ruimte om vanuit het zuivere organisatie -belang bij te dragen aan de geschiloplossing
 • De onafhankelijke DLG-registermediator draagt zorg voor het weer op gang brengen van een door de klacht of het geschil veroorzaakte verstoring in de cliënt/patient/zorgaanbieder relatie
 • De DLG-registermediator is goed verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. Voor de zorgaanbieder geldt daardoor een gering aansprakelijkheidsrisico.
 • DLG-mediators zijn erkend door het ADR-register (erkend door de Raad voor Rechtsbijstand en de Minister van VWS)
 • In het geval van een klacht of geschil met een cliënt grijpt de onafhankelijk DLG-registermediator in
 • De zorginstelling kan hiermee een onafhankelijke neutrale klacht afdoening naar buiten toe garanderen en daarmee op eenvoudige, efficiënte, en kostenbesparende wijze voldoen aan de wettelijke verplichting
 • Geen structurele kosten voor een eigen klachtfunctionaris
 • Laagdrempelige mogelijkheid voor uw (zorg) cliënten om een klacht en/of geschil kenbaar te maken
 • Alle DLG-registermediators hebben tenminste de DLG opleiding tot mediator gevolgd, en met succes afgerond. De DLG-opleiding is door het ADR erkent als erkende basisopleiding in het kader van de WKKGZ
 • Alle DLG-registermediators vallen onder het ADR-klacht en tuchtrecht en hebben een geheimhoudingsplicht

NADELEN

 • De zorgaanbieder komt meer op afstand te staan

Kenmerken van de onafhankelijke DLG-registermediator

De onafhankelijke, neutrale DLG-registermediator heeft de volgende kenmerken:

 • Een afgeronde HBO/WO-opleiding
 • Met succes afgeronde DLG basisopleiding tot mediator
 • ADR erkenning op tenminste het niveau van associate-register mediator
 • Bekend met de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ)
 • Communicatief sterk, secuur, probleemoplossend en bereid kennis te delen

Langhenkel-Talenter academie begeleidt de onafhankelijke mediator:

 • Maakt deel uit van een hecht team met collega’s die elkaar bijstaan
 • Wordt ondersteund door bekende experts op het gebied van mediation en bindend advies
 • Krijgt ondersteuning van een uitstekende backoffice met actuele kennis van de zorg
 • Zorgt voor (tijdelijke) vervanging indien nodig of noodzakelijk

We komen graag bij u langs om het nader toe te lichten en samen de voordelen voor u als zorgverlener of instelling in kaart te brengen. Neem gerust contact op. 038 – 46 77 200 of via academie@langhenkel-talenter.nl

Waarom Future Zorg?

 • Expertise binnen de geestelijke gezondheidszorg
 • Landelijk netwerk
 • Overeenkomsten op maat
 • Transparant en persoonlijk